Geocaching w Gminie Kłodzko Drukuj
Wpisany przez Dominika Ferenc - Macherzyńska   
środa, 25 lutego 2015 09:16

b_150_100_16777215_0___images_phocagalery2013_250215_czpl.jpg

 

 

b_150_100_16777215_0___images_phocagalery2013_250215_geo1.jpgGmina Kłodzko podpisała umowę nr PL.3.22/3.3.02/14.04443/305 o dofinansowanie projektu „Promocja turystyczna na pograniczu polsko-czeskim” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007 -2013 „Przekraczamy granice"

Całkowity koszt zadania: 16 783,59 EUR w tym dofinansowanie 15 944,41 EUR

W ramach projektu zakupiono m.in. urządzenia GPS, które zostaną nieodpłatnie przekazane w używanie podmiotom zainteresowanym propagowaniem geocachingu w Gminie Kłodzko w szczególności agroturystykom, podmiotom oferującym miejsca noclegowe, szkołom, radom sołeckim, organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom, instytucją Gminy Kłodzko - ośrodkowi kultury, świetlicom, bibliotekom osobom i podmiotom zainteresowany rozwojem turystyki rozszerzając ich ofertę.

Zapraszamy do składania propozycji w zakresie przekazania urządzeń.

Zainteresowane podmioty prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 746474106
w godzinach pracy Urzędu Gminy w Kłodzku do dnia 02.03.2015r. do godz. 14.00.

Poprawiony: środa, 25 lutego 2015 09:19