Zarządzenie 472/2017 Drukuj
Wpisany przez Justyna Bytnar   
poniedziałek, 16 stycznia 2017 11:24

Wójt Gminy Kłodzko ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia tego konkursu.

 

Zarządzenie nr 472/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Regulamin pracy Komisji Konkursowej

Załącznik nr 1 - Arkusz Ocen Merytorycznych

Załącznik nr 2 - Arkusz Ocen Formalnych

Wzór oferty

Wzór - Sprawozdanie

Poprawiony: czwartek, 19 stycznia 2017 09:36