Zaprzysiężenie Wójta Gminy Kłodzko Drukuj
Wpisany przez Dominika Ferenc - Macherzyńska   
piątek, 12 grudnia 2014 09:33

b_150_100_16777215_0___images_phocagalery2013_121214_1.jpg„Obejmując urząd Wójta Gminy Kłodzko uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Gminy Kłodzko. Tak mi dopomóż Bóg".

Tymi słowami dnia 8 grudnia 2014r. w czasie II Sesji Rady Gminy Kłodzko nowej kadencji w obecności radnych, dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz kierowników referatów, po raz drugi złożył ślubowanie Stanisław Longawa - Wójt Gminy Kłodzko, wybrany w II turze wyborów powszechnych 30 listopada 2014 roku.

b_150_100_16777215_0___images_phocagalery2013_121214_2.jpg

b_150_100_16777215_0___images_phocagalery2013_121214_3.jpg

 

 

 

 

 

 

Na 5128 głosów Stanisław Longawa otrzymał 3290. Tym samym 64,16 % głosujących poparło go na Wójta Gminy Kłodzko w kadencji 2014-2018.

Podczas sesji wybrano dwóch wiceprzewodniczących Rady Gminy Kłodzko, funkcję tę objęli radna Mariola Kozak oraz radny Mariusz Jastrzębski.

Wybrano także składy komisji stałych Rady Gminy Kłodzko oraz przewodniczących i wiceprzewodniczących tych komisji.

1. KOMISJA REWIZYJNA

1. Grzegorz Żytyński - Przewodniczący Komisji

2. Wanda Piotrowska - Zastępca Przewodniczącego Komisji

3. Mariola Nakwasińska

4. Halina Witos

5. Daniela Tur

2. KOMISJA BUDŻETU, FINANSÓW I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

1. Daniela Tur - Przewodnicząca Komisji

2. Jacek Suchoń - Zastępca Przewodniczącego Komisji

3. Zbigniew Tur

4.Wanda Piotrowska

5.Marta Brogowska

3. KOMISJA ROLNA I OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Jan Winnicki - Przewodniczący Komisji

2. Łucja Mądro - Zastępca Przewodniczącego Komisji

3. Marcin Bednarz

4.Mariola Kozak

5. Jacek Suchoń

4. KOMISJA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŁADU PRZESTRZENNEGO

1. Marta Brogowska - Przewodniczący Komisji

2. Grzegorz Żytyński - Zastępca Przewodniczącego Komisji

3. Zbigniew Tur

4. Jan Winnicki

5. Mariusz Jastrzębski

5. KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

1. Mariola Nakwasińska - Przewodnicząca Komisji

2. Marcin Bednarz - Zastępca Przewodniczącego Komisji

3. Teresa Biel – Lutosławska

4. Mariusz Jastrzębski

5. Jerzy Lis

6. KOMISJA ZDROWIA, POMOCY SPOŁECZNEJ I SPRAW OBYWATELSKICH.

1. Halina Witos - Przewodnicząca Komisji

2. Teresa Biel – Lutosławska - Zastępca Przewodniczącego Komisji

3. Mariola Kozak

4. Jerzy Lis

5. Łucja Madro

 

b_150_100_16777215_0___images_phocagalery2013_121214_5.jpg

b_150_100_16777215_0___images_phocagalery2013_121214_6.jpg

b_150_100_16777215_0___images_phocagalery2013_121214_7.jpg

 

 

 

 

 

 

W uroczystej sesji uczestniczył również Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego – Pan Dariusz Kłonowski, który pogratulował Wójtowi i nowej Radzie uzyskania zaszczytnych funkcji życząc im sił i wytrwałości w realizacji powierzonych im zadań. Jednocześnie w imieniu własnym i radnych Rady Powiatu Kłodzkiego zadeklarował gotowość do współpracy, zwłaszcza w sferze poprawy infrastruktury drogowej.

Poprawiony: piątek, 12 grudnia 2014 09:47