Romanowo: nie będzie nowych kamieniołomów Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 02 czerwca 2011 08:20
b_150_100_16777215_0_http___www.gmina.klodzko.pl_pliki4_kamien.jpg Od kilku miesięcy mieszkańcy Romanowa i Piotrowic protestowali przeciwko uruchomieniu nowych wierceń i wyrobisk w paśmie górskim Krowiarek objętym programem ochrony Natura 2000. Dotychczas działający kamieniołom w Romanowie i tak ma uciążliwy wpływ na życie siedlisk ludzkich. Radni Gminy Kłodzko bardzo szczegółowo przeanalizowali problem i nie chcą nowego kamieniołomu, w konsekwencji odrzucając projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Romanowo.

Swoją decyzję uzasadniają m.in. racjami protestujących, kontekstem społecznym mającym wpływ na zaufanie do organu władzy. Mają też wątpliwości,  co do procedur administracyjnych i dobrej praktyki urzędniczej Gminy Bystrzyca Kłodzka. Ludzie Romanowa i władza urzędnicza wierzą, że decyzja radnych Gminy Kłodzko będzie pomocna dla kolegów radnych z Bystrzycy Kłodzkiej.

30 października 2007 roku Sesja nr 15 Rady Gminy Kłodzko
W programie podjęcie uchwał w sprawach: 1. zatwierdzenia Programów Rozwoju wsi Żelazno i Szalejów Górny, 2. określenia wysokości stawek podatku od środków transportu i od nieruchomości na 2008 rok, 3. opłaty od posiadania psów na 2008 rok, 4. zmiany uchwały nr 79)V)2007 Rady Gminy Kłodzko z dnia 16 lipca 2007 roku dotyczącej restrukturyzacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Gminy Kłodzko wycofano, 5. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodzko we wsiach Żelazno, Wojbórz, Jaszkowa Dolna, Stary Wielisław, Romanowo, 6. udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Mikołaja w Jaszkowej Górnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą "naprawa konstrukcji stropu drewnianego chóru w kościele p.w. Św.Barbary w Droszkowie, 7. wyrażenia zgody na zmianę gruntów w Jaszkowej Dolnej, 8. nadania nazw ulicom w Jaszkowej Dolnej, 9. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Żelaźnie i Krosnowicach. Została przedstawiona informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
Poprawiony: czwartek, 02 czerwca 2011 08:30