Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego Drukuj
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 25 lipca 2011 07:16

interdyscyplinarna1a.jpgW dniu 18.07.2011 r. na terenie Gminy Kłodzko pracę rozpoczął Zespół Interdyscyplinarny, powołany Zarządzeniem nr 179/ 2011 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 14 lipca 2011 r. Siedzibą Zespołu Interdyscyplinarnego jest Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko w Kłodzku ul. Wyspiańskiego 44.
tel. 74/6470053), fax 74/6470054)

 

 

 

 

W skład Zespołu wchodzą :


1. Małgorzata Pajor- Pijanowska – Przewodnicząca Zespołu
2. Barbara Kozak – Zastępca Przewodniczącego Zespołu
3. Joanna Kulbaka – Sekretarz Zespołu
4. Krystyna Rubasz – Członek Zespołu
5. Joanna Przygrodzka - Wnuczyńska – Członek Zespołu
6. Zofia Szlemp – Członek Zespołu
7. Barbara Bobula – Członek Zespołu
8. Dorota Jaworska – Członek Zespołu
9. Marcin Sknera – Członek Zespołu
10. Elżbieta Postawa - Członek Zespołu
11. Wiesława Teresak – Członek Zespołu
12. Danuta Płachytka - Członek Zespołu


Cele i zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:
Zasadniczym i podstawowym celem prac Zespołu jest ścisła współpraca wszystkich służb i instytucji działających na rzecz wspierania i niesienia pomocy rodzinom i osobom dotkniętych zjawiskiem przemocy, tj.:


- Pomoc osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowiskom dysfunkcyjnym w przezwyciężeniu ich problemów
- Podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistniałego problemu
- Współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
- Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, poprzez:
- ocenę sytuacji problemowej osoby indywidualnej, rodziny, grup problemowych lub środowiska znajdujących się w sytuacji kryzysowej i wypracowanie sposobu postępowania, który będzie miał na celu przywrócenie integralności rodziny bądź środowiska oraz możliwości realizowania ich funkcji, oraz podejmowanie działań w tym celu przewidzianych przepisami prawa,
- udzielanie pomocy, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego, prawnego, psychologicznego osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowisku, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów,
- podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu jej powstrzymanie,
- udzielanie pomocy dzieciom doświadczającym i będących świadkami przemocy w rodzinie,
- podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieska Karta”
- tworzenie lokalnych zintegrowanych programów i kampanii profilaktycznych, m.in. z zakresu problemów uzależnień, bezrobocia, trudności wychowawczych, przestępczości i innych zagadnień lokalnej polityki społecznej
-inicjowanie badań, diagnoz, w tym wspólnego diagnozowania osób indywidualnych i środowiska, którego problem dotyczy, oraz ekspertyz wspierających prace Zespołu Interdyscyplinarnego w danym obszarze

b_150_100_16777215_0___images_phocagallery_lawica_festyn_interdyscyplinarna2.jpg

Poprawiony: niedziela, 31 lipca 2011 07:58