Zawartosc tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 
E- Rada TRANSMISJA ONLINE

www.netrada-gminaklodzko.pl

Interpelacje/ Wnioski/ Zapytania Radnych Gminy Kłodzko VIII kadencji

___________________________

 

WYBORY SOŁTYSÓW W GMINIE KŁODZKO

___________________________

Wójt Gminy Kłodzko informuje,

że w związku z zamiarem podjęcia czynności kontrolnych na nieruchomościach związanych lub zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, właściciele nieruchomości, którzy nie dokonali obowiązku złożenia stosownej informacji w sprawie podatku od nieruchomości proszeni są do jej złożenie lub dokonania korekty wcześniej złożonej informacji.
Informacja powinna odzwierciedlać stan faktyczny powierzchni budynków, budowli
i gruntów nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Formularze informacji podatkowych można pobrać z BIP Gminy Kłodzko -> poradnik interesanta -> podatki i opłaty lokalne lub w Urzędzie Gminy Kłodzko,
pok. 306, II piętro.

Czyste powietrze

wymiana kotlow grzewczych

Fotowoltaika - Grant

fotow

Wnioski

 

 


alt


 


Mapy

                mapy

Kultura

WSSE Invest-Park

 

                       

 

eealogo                      

 

 

 

Oświata
Sołectwa
Szukaj
-
 
 
 
  
 
  
 
   URZĄD GMINY KŁODZKO
   ul. Okrzei 8A
   57 - 300 Kłodzko
   powiat kłodzki
   województwo dolnośląskie

   Tel. (74) 647 41 00
   Fax (74) 647 41 03

   e-mail: ug@gmina.klodzko.pl
   www.gmina.klodzko.pl

   www.bip.ug-klodzko.dolnyslask.pl

 

   Godziny pracy:

   poniedziałek, środa, czwartek, piątek

   w godz.: 7.30 - 15.30

   wtorek w godz.: 8.00 - 16.00

   Kasa  Urzędu czynna:

   od poniedziałku do piątku w godz.:

   8.00 - 11.00 i 11.30 - 13.30
Przetargi - sprzedaż nieruchomości
I przetarg na sprzedaż dz. nr 613/4 w Wojciechowicach PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
czwartek, 16 maja 2019 08:43

WÓJT GMINY KŁODZKO
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Wojciechowicach, stanowiącej własność Gminy Kłodzko.
1. Położenie nieruchomości: Wojciechowice
2. Nr działki: 613/4 /AM-1/
3. Powierzchnia nieruchomości: 0,0661 ha
4. Księga wieczysta: Kłodzko SW1K/90884/6 /wolna od obciążeń i zadłużeń.
5. Cena wywoławcza: 17.995,-zł
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23 %
6. Opis nieruchomości:
Nieruchomość niezabudowana, zlokalizowana poza strefą zabudowy wsi, położenie malownicze, spokojne. Kształt regularny, teren dość równy, na części /w południowowschodnim narożniku/ fragment skarpy i zakrzaczenia. Otoczenie stanowią tereny zielone i nowopowstająca zabudowa mieszkaniowa. Dostęp komunikacyjny od szosy drogą częściowo asfaltową przechodzącą w drogę gruntową. Teren okoliczny wyposażony w urządzenia infrastruktury-energię. We wsi istniejący wodociąg. Wraz z działką sprzedawany jest udział 1/9 części w działce nr 613/6 stanowiącej drogę wewnętrzną.
Cena udziału 1/9 części w działce nr 613/6 /drodze/ nie podlega licytacji i wynosi 4.155,-zł netto plus podatek VAT 23 % /razem: 5.110,65,-zł./
W planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Przetarg odbędzie się dnia 19 czerwca 2019 roku o godz. 10 30 w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 1.800,-zł na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko, najpóźniej do dnia 13 czerwca 2019 roku

Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub telefonicznie, tel. (74) 647 41 40.

Sprawę prowadzi: Grażyna Janiszyn, 74 6474140

 
I przetarg na sprzedaż dz. nr 613/3 w Wojciechowicach PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
czwartek, 16 maja 2019 08:42

WÓJT GMINY KŁODZKO
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Wojciechowicach, stanowiącej własność Gminy Kłodzko.
1. Położenie nieruchomości: Wojciechowice
2. Nr działki: 613/3 /AM-1/
3. Powierzchnia nieruchomości: 0,0626 ha
4. Księga wieczysta: Kłodzko SW1K/90884/6 /wolna od obciążeń i zadłużeń.
5. Cena wywoławcza: 17.895,-zł
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23 %
6. Opis nieruchomości:
Nieruchomość niezabudowana, zlokalizowana poza strefą zabudowy wsi, położenie malownicze, spokojne. Kształt regularny, teren dość równy. Otoczenie stanowią tereny zielone i nowopowstająca zabudowa mieszkaniowa. Dostęp komunikacyjny od szosy drogą częściowo asfaltową przechodzącą w drogę gruntową. Teren okoliczny wyposażony w energię. We wsi istniejący wodociąg. Wraz z działką sprzedawany jest udział 1/9 części w działce nr 613/6 o pow. 0,1434 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną.
Cena udziału 1/9 części w działce nr 613/6 /drodze/ nie podlega licytacji i wynosi 4.155,-zł netto plus podatek VAT 23 % /razem: 5.110,65,-zł./

W planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Przetarg odbędzie się dnia 19 czerwca 2019 roku o godz. 10 20 w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 1.790,-zł na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko, najpóźniej do dnia 13 czerwca 2019 roku

Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub telefonicznie, tel. (74) 647 41 40.

Sprawę prowadzi: Grażyna Janiszyn, 74 6474140

 
I przetarg na sprzedaż dz. nr 613/2 w Wojciechowicach PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
czwartek, 16 maja 2019 08:41

WÓJT GMINY KŁODZKO
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Wojciechowicach, stanowiącej własność Gminy Kłodzko.
1. Położenie nieruchomości: Wojciechowice
2. Nr działki: 613/2 /AM-1/
3. Powierzchnia nieruchomości: 0,0655 ha
4. Księga wieczysta: Kłodzko SW1K/90884/6 /wolna od obciążeń i zadłużeń.
5. Cena wywoławcza: 18.595,-zł
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23 %
6. Opis nieruchomości:
Nieruchomość niezabudowana, zlokalizowana poza strefą zabudowy wsi, położenie malownicze, spokojne. Kształt regularny, teren dość równy. Otoczenie stanowią tereny zielone i nowopowstająca zabudowa mieszkaniowa. Dostęp komunikacyjny od szosy drogą częściowo asfaltową przechodzącą w drogę gruntową. Teren okoliczny wyposażony w energię. We wsi istniejący wodociąg. Wraz z działką sprzedawany jest udział 1/9 części w działce nr 613/6 o pow. 0,1434 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną.
Cena udziału 1/9 części w działce nr 613/6 /drodze/ nie podlega licytacji i wynosi 4.155,-zł netto plus podatek VAT 23 % /razem: 5.110,65,-zł./

W planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Przetarg odbędzie się dnia 19 czerwca 2019 roku o godz. 10 10 w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 1.860,-zł na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko, najpóźniej do dnia 13 czerwca 2019 roku

Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub telefonicznie, tel. (74) 647 41 40.

Sprawę prowadzi: Grażyna Janiszyn, 74 6474140

 
I przetarg na sprzedaż dz. nr 613/1 w Wojciechowicach PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
czwartek, 16 maja 2019 08:40

WÓJT GMINY KŁODZKO
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Wojciechowicach, stanowiącej własność Gminy Kłodzko.
1. Położenie nieruchomości: Wojciechowice
2. Nr działki: 613/1 /AM-1/
3. Powierzchnia nieruchomości: 0,0593 ha
4. Księga wieczysta: Kłodzko SW1K/90884/6 /wolna od obciążeń i zadłużeń.
5. Cena wywoławcza: 17.295,-zł
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23 %
6. Opis nieruchomości:
Nieruchomość niezabudowana, zlokalizowana poza strefą zabudowy wsi, położenie malownicze, spokojne. Kształt regularny, teren dość równy. Otoczenie stanowią tereny zielone i nowopowstająca zabudowa mieszkaniowa. Dostęp komunikacyjny od szosy drogą częściowo asfaltową przechodzącą w drogę gruntową. Teren okoliczny wyposażony w energię. We wsi istniejący wodociąg. Wraz z działką sprzedawany jest udział 1/9 części w działce nr 613/6 o pow. 0,1434 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną.
Cena udziału 1/9 części w działce nr 613/6 /drodze/ nie podlega licytacji i wynosi 4.155,-zł netto plus podatek VAT 23 % /razem: 5.110,65,-zł./

W planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Przetarg odbędzie się dnia 19 czerwca 2019 roku o godz. 11 10 w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 1.730,-zł na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko, najpóźniej do dnia 13 czerwca 2019 roku

Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub telefonicznie, tel. (74) 647 41 40.

Sprawę prowadzi: Grażyna Janiszyn, 74 6474140

 
Rokowania na sprzedaż działki nr 301/57 w Wojborzu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
piątek, 10 maja 2019 12:43

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
WÓJT GMINY KŁODZKO
zaprasza do zgłaszania udziału w rokowaniach osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości gruntowej położonej we wsi Wojbórz, stanowiącej własność Gminy Kłodzko.

1. Położenie nieruchomości: Wojbórz
2. Nr działki: 301/57 /AM-3/
3. Powierzchnia działki: 0,01019 ha
4. Księga wieczysta: SW2K/12167/1
5. Cena do rokowań: 20.345,-zł. Do wynegocjowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23%
6. Opis nieruchomości;
Nieruchomość położona w sąsiedztwie intensywnej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz garażowej i gospodarczej. Kształt nieregularny, zbliżony do trapezu. Teren prawie płaski, porośnięty trawą, chwastami i krzewami liściastymi. Uzbrojenie sąsiedniego terenu bardzo dobre. Położenie korzystne, dostęp komunikacyjny bardzo dobry, bezpośrednio z asfaltowej drogi łączącej Łączną z Wojborzem lub z częściowo asfaltowej drogi wewnętrznej osiedlowej. W Planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Sprzedaż nieruchomości następuje bez okazania granic w terenie, według danych zawartych w Rejestrze ewidencji gruntów i KW.
Terminy przeprowadzenia przetargów:
I przetarg - 05.12.2018 r. ; II przetarg – 23.01.2019 r.
Rokowania odbędą się dnia 13 czerwca 2019 roku o godz. 8 00
w sali nr 209 Urzędu Gminy Kłodzko, ul. Okrzei 8a.
Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w wysokości 10% ceny, tj. 2.035,-zł na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko oraz złożenie zgłoszenia najpóźniej do dnia 10 czerwca 2019 roku. Zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie Urzędu w zamkniętej kopercie z napisem „Rokowania działka nr 301/57 w Wojborzu".
Uczestnikom, którzy nie wygrali rokowań zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia rokowań. Zaliczka wpłacona przez oferenta, który rokowania wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty przeprowadzenia rokowań. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek zaliczki na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania rokowań z ważnych przyczyn.
Zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię, nazwisko i adres oferenta,
2) datę sporządzenia zgłoszenia,
3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Informacje dot. w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pok. nr 412 tel. /74/ 6474140

Sprawę prowadzi: Grażyna Janiszyn, 74 64741

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 52

Zawartosc tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe FlashStara strona BIP

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

Szczegółowe informacje

 

 bip

Rozlicz PIT
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
Atrakcje Gminy Kłodzko

wirtualnyspacer

01.jpg


s5 logo


Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com