Spotkanie informacyjne „Dotacje unijne i instrumenty zwrotne – wsparcie dla dolnośląskich MŚP” Drukuj
Wpisany przez Magdalena Tondytko   
wtorek, 26 sierpnia 2014 12:42

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wałbrzychu zaprasza na spotkanie informacyjne pod hasłem „Dotacje unijne i instrumenty zwrotne – wsparcie dla dolnośląskich MŚP”, które odbędzie się 3 września 2014 r. w Wałbrzychu. Tematem spotkania będą możliwości dofinansowania z funduszy europejskich, aktualnie dostępne dla dolnośląskich przedsiębiorców z sektora MŚP, a także założenia wsparcia w nowej perspektywie finansowej.

Podczas spotkania przekazane zostaną informacje dotyczące aktualnie ogłoszonego, przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą we Wrocławiu, naboru projektów w ramach SCHEMATU 1.1.A2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2007-2013  -  Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki). Dodatkowo zaprezentowane zostaną założenia  Inicjatywy JEREMIE w zakresie  instrumentów zwrotnych tj. pożyczek, a także informacje o  możliwościach wsparcia sektora MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.


Prelegentami spotkania informacyjnego będą przedstawiciele: Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej we Wrocławiu – odpowiedzialnej za wdrożenie części Priorytetu 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego: „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw – Przedsiębiorstwa i Innowacyjność”; Funduszu Regionu Wałbrzyskiego - instytucji udzielającej wsparcia przedsiębiorstwom m.in. w ramach inicjatywy zwrotnego wsparcia Jeremie oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w tym Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Wałbrzychu.


Spotkanie odbędzie się 3 września 2014 r. w godzinach 9.00- 12.10 w siedzibie Urzędu Miasta w Wałbrzychu (Ratusz, Plac Magistracki 1, sala 26).


Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszenia e-mailem na adres:  pife.walbrzych@dolnyslask.pl do dnia 1.09.2014 r. – ze wskazaniem: imienia i nazwiska, nazwy firmy/instytucji oraz e-maila kontaktowego do firmy.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.


W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w  Wałbrzychu pod numerem telefonu: 74 66 55 173, 74 66 55 172.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zapraszamy!

Program spotkania