Firma Kayser Automotive Systems Kłodzko sp. z o.o. wygrała przetarg na prowadzenie działalności gospodarczej w Jaszkowej Dolnej Drukuj
Wpisany przez Dominika Ferenc - Macherzyńska   
piątek, 19 czerwca 2015 11:09

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 10 czerwca 2015r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu łącznego, wyznaczonego na dzień 10 czerwca 2015 r.

Przetarg miał na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK”. Uprawnia ono do korzystania z pomocy publicznej oraz nabycia nieruchomości zabudowanej o łącznej powierzchni 2,9973 ha, położonej w Gminie Kłodzko, w miejscowości Jaszkowa Dolna. Na terenie będącym własnością WSSE „INVEST – PARK” posadowiona jest nowa hala przemysłowa z budynkiem socjalno-biurowym o powierzchni użytkowej 2756,23 m2 wraz z infrastrukturą. Na przetarg została złożona jedna oferta przez Kayser Automotive Systems Kłodzko sp. z o.o. z/s w Jaszkowej Dolnej.

W dniu 12.06.2015 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku przetargu łącznego, Uchwałą nr 1292/VII/15 wyraziła zgodę na wybór firmy Kayser Automotive Systems Kłodzko sp. z o.o. z/s w Jaszkowej Dolnej jako nabywcy przedmiotowej Nieruchomości oraz jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Kłodzko.

 

Poprawiony: piątek, 19 czerwca 2015 11:14