Zawartosc tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 
Fotowoltaika - Grant

fotow

UWAGA!

 Terminy składania wniosków

na nowy okres zasiłkowy 2017/2018:

- FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

od 1 sierpnia

- 500+ od 1 sierpnia

- ZASIŁKI RODZINNE od 1 września

 

 

Mapy

                mapy

Kultura

WSSE Invest-Park

 

                       

 

eealogo                      

 

 

 

Ze szkolnego podwórka
Sołectwa
Szukaj
-
Ankieta
 
 
 
  
 
  
 
   URZĄD GMINY KŁODZKO
   ul. Okrzei 8A
   57 - 300 Kłodzko
   powiat kłodzki
   województwo dolnośląskie

   Tel. (74) 647 41 00
   Fax (74) 647 41 03

   e-mail: ug@gmina.klodzko.pl
   www.gmina.klodzko.pl

   www.bip.ug-klodzko.dolnyslask.pl

 

   Godziny pracy:

   od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 - 15.30

  

   Kasa  Urzędu czynna:

   od poniedziałku do piątku w godz.:

   8.00 - 11.00 i 11.30 - 13.30
Przetargi - sprzedaż nieruchomości
Krosnowice I przetarg na sprzedaż lokalu ul. Tkacka 6 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
poniedziałek, 27 listopada 2017 13:41

Wójt Gminy Kłodzko
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Krosnowicach przy ulicy Tkackiej 6/11, stanowiącego własność Gminy Kłodzko.

Lokal mieszkalny usytuowany na parterze budynku mieszkalnego. Składa się z jednego pokoju z aneksem kuchennym i przedpokojem o pow. 17,30 m m 2 . Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych. Pomieszczenie wc – w ramach udziału w nieruchomości wspólnej. Suchy ustęp na zewnątrz.

Działka 795/83 /AM-2/ o pow. 0,0607 ha w udziale 2,9 %
Księga wieczysta gruntowa nr 61079/8 wolna od obciążeń i zadłużeń.

Cena wywoławcza: 7.250,- zł

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Przetarg odbędzie się dnia 03 stycznia 2018 roku o godz. 10 15 w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko, najpóźniej do dnia 28.12.2017 roku

Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub telefonicznie, tel. (74) 647 41 40.

 
Podzamek - II przetarg ograniczony na sprzedaż działki nr 96 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
poniedziałek, 27 listopada 2017 13:39

Wójt Gminy Kłodzko Ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Podzamku, stanowiącej własność Gminy Kłodzko
1. Położenie nieruchomości: Podzamek
2. Nr działki : 96 /AM-1/
3. Powierzchnia działki: 0,63 ha
4. Księga wieczysta: Kłodzko 83784/3
5. Cena wywoławcza: 18.010,- zł.
6. Opis nieruchomości: Nieruchomość położona w części peryferyjnej wsi, stanowi pastwiska trwałe PsV, grunty orne RIVb, Kształt regularny, zbliżony do prostokąta, teren równy z lekkim nachyleniem w stronę zachodnią. Otoczenie stanowią tereny zielone, leśne i droga nr 46. Brak planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania teren przeznaczony jest pod rolnictwo ekologiczne. Sprzedaż nieruchomości według danych zawartych w Rejestrze ewidencji gruntów i Księdze Wieczystej, bez okazania granic w terenie.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej. Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży. W przetargu mogą uczestniczyć rolnicy indywidualni, spełniający warunki określone ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, tj.; a/ jeżeli nabywając przedmiotową nieruchomość nie powiększą powierzchni swojego gospodarstwa powyżej 300 ha, b/ złożą oświadczenie, poświadczone przez Wójta, iż osobiście prowadzą gospodarstwo rolne oraz w przypadku posiadania gruntów o pow. powyżej 20 ha zaświadczenie z KRUS o opłacaniu składek, c/ posiadają kwalifikacje rolnicze lub co najmniej 5 letni staż pracy na gospodarstwie rolnym d/ zamieszkują co najmniej 5 lat w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego lub w gminie graniczącej z tą gminą i prowadzą przez ten czas osobiście gospodarstwo rolne.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby nie będące rolnikami indywidualnymi, jeżeli uzyskały zgodę Prezesa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na nabycie tej nieruchomości, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej.
I przetarg odbył się dnia 15 listopada 2017 roku. Przetarg odbędzie się dnia 03 stycznia 2018 roku o godz. 10 00 w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie wymaganych dokumentów i wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko, w terminie do dnia 28 grudnia 2017 roku. Dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kłodzko w zamkniętej kopercie z napisem "II przetarg na sprzedaż dz. nr 96 w Podzamku"
Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub telefonicznie, tel. (74) 647 41 40.

 
I przetarg ograniczony na sprzedaż działki nr 97/2 w Podzamku PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
czwartek, 09 listopada 2017 08:45

Wójt Gminy Kłodzko
ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Podzamku, stanowiącej własność Gminy Kłodzko
1. Położenie nieruchomości: Podzamek
2. Nr działki: 97/2 /AM-1/
3. Powierzchnia działki: 1,04 ha
4. Księga wieczysta: Kłodzko 83782/9
5. Cena wywoławcza: 29.490,- zł.
6. Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana położona w części peryferyjnej wsi, stanowi pastwiska trwałe PsIV, PsV i grunty orne RIVb. Kształt nieregularny, teren równy z lekkim nachyleniem w stronę zachodnią. Na działce rosną pojedyncze drzewa i krzewy. Otoczenie stanowią tereny zielone, leśne i droga nr 46.
Brak planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w terenie przeznaczonym pod rolnictwo ekologiczne. Sprzedaż nieruchomości następuje według danych zawartych w Rejestrze ewidencji gruntów i KW, bez okazania granic w terenie.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej. Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
W przetargu mogą uczestniczyć rolnicy indywidualni, spełniający warunki określone ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, tj.;
a/ jeżeli nabywając przedmiotową nieruchomość nie powiększą powierzchni swojego gospodarstwa powyżej 300 ha,
b/ złożą oświadczenie, poświadczone przez Wójta, iż osobiście prowadzą gospodarstwo rolne oraz w przypadku posiadania gruntów o pow. powyżej 20 ha zaświadczenie z KRUS o opłacaniu składek,
c/ posiadają kwalifikacje rolnicze lub staż pracy na gospodarstwie rolnym
d/ zamieszkują co najmniej 5 lat w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzą przez ten czas osobiście gospodarstwo rolne.
W przetargu mogą brać udział osoby nie spełniające powyższych warunków, jeżeli uzyskały zgodę Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na nabycie tej nieruchomości. Uzyskanie zgody jest warunkiem zawarcia aktu notarialnego sprzedaży.

Przetarg odbędzie się dnia 15 grudnia 2017 roku o godz. 10 15 w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko oraz złożenie dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków, najpóźniej do dnia 12 grudnia 2017 roku. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg działka nr 97/2 w Podzamku."
Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub telefonicznie, tel. (74) 647 41 40.

 
I przetarg ograniczony na sprzedaż działki nr 97/1 w Podzamku PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
czwartek, 09 listopada 2017 08:44

Wójt Gminy Kłodzko
ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Podzamku, stanowiącej własność Gminy Kłodzko
1. Położenie nieruchomości: Podzamek
2. Nr działki: 97/1 /AM-1/
3. Powierzchnia działki: 0,50 ha
4. Księga wieczysta: Kłodzko 91082/1
5. Cena wywoławcza: 17.870 zł.
6. Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana położona w części peryferyjnej wsi, stanowi grunty orne RIVb. Kształt nieregularny, teren równy z lekkim nachyleniem w stronę zachodnią. Otoczenie stanowią tereny zielone, leśne i droga nr 46.
Brak planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w terenie przeznaczonym pod rolnictwo ekologiczne. Sprzedaż nieruchomości następuje według danych zawartych w Rejestrze ewidencji gruntów i KW, bez okazania granic w terenie.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej. Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
W przetargu mogą uczestniczyć rolnicy indywidualni, spełniający warunki określone ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, tj.;
a/ jeżeli nabywając przedmiotową nieruchomość nie powiększą powierzchni swojego gospodarstwa powyżej 300 ha,
b/ złożą oświadczenie, poświadczone przez Wójta, iż osobiście prowadzą gospodarstwo rolne oraz w przypadku posiadania gruntów o pow. powyżej 20 ha zaświadczenie z KRUS o opłacaniu składek,
c/ posiadają kwalifikacje rolnicze lub staż pracy na gospodarstwie rolnym
d/ zamieszkują co najmniej 5 lat w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzą przez ten czas osobiście gospodarstwo rolne.
W przetargu mogą brać udział osoby nie spełniające powyższych warunków, jeżeli uzyskały zgodę Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na nabycie tej nieruchomości. Uzyskanie zgody jest warunkiem zawarcia aktu notarialnego sprzedaży.

Przetarg odbędzie się dnia 15 grudnia 2017 roku o godz. 10 00 w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko oraz złożenie dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków, najpóźniej do dnia 12 grudnia 2017 roku. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg działka nr 97/1 w Podzamku."
Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub telefonicznie

 
4 listopada 2016 r. - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w Jaszkowej Dolnej, stanowiącej własność Gminy Kłodzko PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewelina Ptak   
środa, 28 września 2016 06:22

Więcej ...

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 49

Zawartosc tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe FlashStara strona BIP

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

Szczegółowe informacje

 

 bip

Atrakcje Gminy Kłodzko

wirtualnyspacerJoomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com