Zawartosc tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 
UWAGA!

 Terminy składania wniosków

na nowy okres zasiłkowy 2017/2018:

- FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

od 1 sierpnia

- 500+ od 1 sierpnia

- ZASIŁKI RODZINNE od 1 września

 

 

Mapy

                mapy

Kultura

WSSE Invest-Park

 

                       

 

eealogo                      

 

 

 

Ze szkolnego podwórka
Sołectwa
Szukaj
-
Ankieta
 
 
 
  
 
  
 
   URZĄD GMINY KŁODZKO
   ul. Okrzei 8A
   57 - 300 Kłodzko
   powiat kłodzki
   województwo dolnośląskie

   Tel. (74) 647 41 00
   Fax (74) 647 41 03

   e-mail: ug@gmina.klodzko.pl
   www.gmina.klodzko.pl

   www.bip.ug-klodzko.dolnyslask.pl

 

   Godziny pracy:

   od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 - 15.30

  

   Kasa  Urzędu czynna:

   od poniedziałku do piątku w godz.:

   8.00 - 11.00 i 11.30 - 13.30
Przetargi - sprzedaż nieruchomości
I przetarg ograniczony na sprzedaż działki nr 96 w Podzamku PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
środa, 11 października 2017 09:03

Wójt Gminy Kłodzko ogłasza I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Podzamku, stanowiącej własność Gminy Kłodzko

PODZAMEK
96, pow. 6300 m2, KW Kłodzko SW1K/00083784/3
obręb Podzamek

Nieruchomość niezabudowana położona w części peryferyjnej wsi, stanowi pastwiska trwałe PsV, grunty orne RIVb. Kształt zbliżony do prostokąta, teren równy z lekkim nachyleniem w stronę zachodnią. Otoczenie stanowią tereny zielone, leśne i droga nr 46 . Brak planu zagospodarowania przestrzennego, w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w terenie przeznaczonym pod rolnictwo ekologiczne.

Działka nr 96 /AM-1/ o pow. 0,63 ha
Księga wieczysta SW1K/00083784/3 wolna od obciążeń i zadłużeń
Cena wywoławcza: 18.010,- zł,
Brak planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość teren przeznaczony jest pod rolnictwo ekologiczne.Sprzedaż nieruchomości następuje według danych zawartych w Rejestrze ewidencji gruntów i KW.
W przetargu mogą uczestniczyć rolnicy indywidualni, spełniający warunki określone ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, tj.;

a/ jeżeli nabywając przedmiotową nieruchomość nie powiększą powierzchni swojego gospodarstwa powyżej 300 ha,
b/ złożą oświadczenie, poświadczone przez Wójta, iż osobiście prowadzą gospodarstwo rolne oraz w przypadku posiadania gruntów o pow. powyżej 20 ha zaświadczenie z KRUS o opłacaniu składek,
c/ posiadają kwalifikacje rolnicze lub co najmniej 5 letni staż pracy na gospodarstwie rolnym

d/ zamieszkują co najmniej 5 lat w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego lub w gminie graniczącej z tą gminą i prowadzą przez ten czas osobiście gospodarstwo rolne.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby nie będące rolnikami indywidualnymi, jeżeli uzyskały zgodę Prezesa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na nabycie tej nieruchomości, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej. Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Przetarg odbędzie się dnia 15 listopada 2017 roku o godz. 10 15 w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko, najpóźniej do dnia 10 listopada 2017 roku. Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub telefonicznie, tel. (74) 647 41 40

 
I przetarg na sprzedaż działki nr 672/3 w Jaszkowej Górnej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
środa, 11 października 2017 09:02

Wójt Gminy Kłodzko ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Jaszkowej Górnej, stanowiącej własność Gminy Kłodzko

JASZKOWA GÓRNA
672/3, pow. 1300 m2, KW Kłodzko 79765
obręb Jaszkowa Górna

Nieruchomość niezabudowana, teren ze spadkiem w kierunku południowym, na działce rosną pojedyncze drzewa i krzewy. Dojazd drogą asfaltową, okoliczny teren wyposażony w urządzenia infrastruktury technicznej, wodociąg, kanalizacja, energia el.. Sąsiedztwo stanowią tereny tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe.

Działka nr 672/3 /AM-2/ o pow. 0,13 ha
Księga wieczysta SW1K/00079765 wolna od obciążeń i zadłużeń
Cena wywoławcza: 19.952,- zł,
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23 %
W planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i zagrodowe.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Przetarg odbędzie się dnia 15 listopada 2017 roku o godz. 10 00 w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko, najpóźniej do dnia 10 listopada 2017 roku.

Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub telefonicznie, tel. (74) 647 41 40.

 
I przetarg na sprzedaż działki nr 60/2 w Bierkowicach PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
środa, 20 września 2017 11:03

Wójt Gminy Kłodzko ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki w Bierkowicach, stanowiącej własność Gminy Kłodzko

BIERKOWICE
Dz. nrv 60/2 o pow. 1900 m2 Księga Wieczysta Kłodzko SW1K / 00085647 / 5
obręb Bierkowice

Nieruchomość niezabudowana, w części stanowi skarpę. Teren zakrzaczony i zadrzewiony, kształt nieregularny, dojazd drogą asfaltową, otoczenie stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i zagrodowe

Działka nr 60/2 /AM-1/ o pow. 0,19 ha
Księga wieczysta SW1K/00085647/5 wolna od obciążeń i zadłużeń
Cena wywoławcza: 23.052,- zł,
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23 %
W planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i zagrodowe.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Przetarg odbędzie się dnia 31 października 2017 roku o godz. 10 00 w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko, najpóźniej do dnia 26 października 2017 roku.
Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub telefonicznie, tel. (74) 647 41 40.

 
4 listopada 2016 r. - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w Jaszkowej Dolnej, stanowiącej własność Gminy Kłodzko PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewelina Ptak   
środa, 28 września 2016 06:22

Więcej ...

 
4 listopada 2016 r. - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Wojciechowicach, stanowiącej własność Gminy Kłodzko PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewelina Ptak   
wtorek, 27 września 2016 13:15

Więcej ...

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 49

Zawartosc tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe FlashStara strona BIP

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

Szczegółowe informacje

 

 bip

Atrakcje Gminy Kłodzko

wirtualnyspacerJoomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com