Zawartosc tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 
UWAGA!

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego

zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej

na 2017 r. przyjmowane są

od 1 sierpnia do 31 sierpnia!

 

 Terminy składania wniosków

na nowy okres zasiłkowy 2017/2018:

- FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

od 1 sierpnia

- 500+ od 1 sierpnia

- ZASIŁKI RODZINNE od 1 września

 

 

Mapy

                mapy

Kultura

WSSE Invest-Park

 

                       

 

eealogo                      

 

 

 

Ze szkolnego podwórka
Sołectwa
Szukaj
-
Ankieta
 
 
 
  
 
  
 
   URZĄD GMINY KŁODZKO
   ul. Okrzei 8A
   57 - 300 Kłodzko
   powiat kłodzki
   województwo dolnośląskie

   Tel. (74) 647 41 00
   Fax (74) 647 41 03

   e-mail: ug@gmina.klodzko.pl
   www.gmina.klodzko.pl

   www.bip.ug-klodzko.dolnyslask.pl

 

   Godziny pracy:

   od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 - 15.30

  

   Kasa  Urzędu czynna:

   od poniedziałku do piątku w godz.:

   8.00 - 11.00 i 11.30 - 13.30
Przetargi - sprzedaż nieruchomości
Rokowania na sprzedaż działki nr 13/4 w Roszycach PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
czwartek, 17 sierpnia 2017 12:23

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
WÓJT GMINY KŁODZKO
zaprasza do zgłaszania udziału w rokowaniach osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości gruntowej położonej w Roszycach, stanowiącej własność Gminy Kłodzko.

Działka nr 13/4 /AM-1/ o pow. 0,07 ha
księga wieczysta SW1K/00091032/6 wolna od obciążeń i zadłużeń
Cena do rokowań: 8.500-zł.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, dojazd drogą asfaltową, teren stanowi skarpę ze znacznym spadkiem, działka zadrzewiona i zakrzewiona, przez działkę przebiega napowietrzna sieć energetyczna. Brak uzbrojenia. Sprzedaż nieruchomości według danych zawartych w Rejestrze ewidencji gruntów i Księdze Wieczystej, bez okazania granic w terenie. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania teren przeznaczony jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej. Dla nieruchomości nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.

Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Terminy przeprowadzenia przetargów:
I przetarg - 14.06.2017 r. ; II przetarg – 27.07.2017 r.
Rokowania odbędą się dnia 21 września 2017 roku o godz. 8 00
w sali nr 209 Urzędu Gminy Kłodzko, ul. Okrzei 8a.
Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy złożyć do dnia 18.09.2017 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w zamkniętej kopercie z napisem „rokowania – działka nr 13/4 w Roszycach"

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wniesienie zaliczki w wysokości 10 % ceny, wpłaconej w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy Kłodzko nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko w terminie do dnia 18.09.2017 r. Zaliczka wniesiona przez oferenta, który wygra rokowania zaliczona zostanie na poczet ceny kupna nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez zwycięzcę rokowań od zawarcia umowy, wpłacona zaliczka przepada na rzecz sprzedającego. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia rokowań.
Uczestnikom, którzy nie zwyciężyli w rokowaniach wpłacona zaliczka zostanie zwrócona najpóźniej na trzeci dzień po ich zamknięciu.
Wójt Gminy zastrzega, iż rokowania mogą być zamknięte bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię, nazwisko i adres oferenta,
2) datę sporządzenia zgłoszenia,
3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Informacje dot. w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pok. nr 412 tel. /74/ 6474140.

 
Rokowania na sprzedaż działek pod garaże w Ołdrzychowicach Kł. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
poniedziałek, 14 sierpnia 2017 12:49

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
WÓJT GMINY KŁODZKO
zaprasza do zgłaszania udziału w rokowaniach osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości gruntowej położonej w Ołdrzychowicach Kłodzkich,

stanowiącej własność Gminy Kłodzko, przeznaczonej pod budowę garażu
Działka nr 716/34 /AM-13/ o pow. 0,0024 ha
księga wieczysta SW1K/00071876 wolna od obciążeń i zadłużeń
Cena do rokowań: 4.685,-zł.
Sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem VAT 23 %

Nieruchomość położona w centrum wsi w sąsiedztwie zabudowy garażowej i mieszkaniowej wielorodzinnej. Dojazd drogą asfaltową. Okoliczny teren

wyposażony w urządzenia infrastruktury technicznej. Wraz z działką nr 716/34 sprzedawany jest udział 1/15 części w działce nr 716/38 stanowiącej

dojazd. W planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową w strefie zagrożenia

powodziowego A1 /symbol w planie M+ A1/.

Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Terminy przeprowadzenia przetargów:
I przetarg - 31.05.2017 r. ; II przetarg – 19.07.2017 r.
Rokowania odbędą się dnia 14 września 2017 roku o godz. 8 00
w sali nr 209 Urzędu Gminy Kłodzko, ul. Okrzei 8a.
Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy złożyć do dnia 11.09.2017 r. w sekretariacie Urzędu

Gminy w zamkniętej kopercie z napisem „rokowania – działka nr 716/34 w Ołdrzychowicach Kł."

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wniesienie zaliczki w wysokości 10 % ceny, wpłaconej w kasie Urzędu Gminy lub na konto

Urzędu Gminy Kłodzko nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko w terminie do dnia 11.09.2017 r. Zaliczka

wniesiona przez oferenta, który wygra rokowania zaliczona zostanie na poczet ceny kupna nieruchomości, a w przypadku uchylenia się

przez zwycięzcę rokowań od zawarcia umowy, wpłacona zaliczka przepada na rzecz sprzedającego. Zawiadomienie o terminie i miejscu

zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu miesiąca od daty rozstrzygnięcia rokowań.
Uczestnikom, którzy nie zwyciężyli w rokowaniach wpłacona zaliczka zostanie zwrócona najpóźniej na trzeci dzień po ich zamknięciu.
Wójt Gminy zastrzega, iż rokowania mogą być zamknięte bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię, nazwisko i adres oferenta,
2) datę sporządzenia zgłoszenia,
3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Informacje dot. w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pok. nr 412 tel. /74/ 6474140.

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
WÓJT GMINY KŁODZKO
zaprasza do zgłaszania udziału w rokowaniach osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości gruntowej położonej w Ołdrzychowicach Kłodzkich,

stanowiącej własność Gminy Kłodzko, przeznaczonej pod budowę garażu
Działka nr 716/35 /AM-13/ o pow. 0,0025 ha
księga wieczysta SW1K/00071877 wolna od obciążeń i zadłużeń
Cena do rokowań: 4.785,-zł.
Sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem VAT 23 %

Nieruchomość położona w centrum wsi w sąsiedztwie zabudowy garażowej i mieszkaniowej wielorodzinnej. Dojazd drogą asfaltową. Okoliczny teren

wyposażony w urządzenia infrastruktury technicznej. Wraz z działką nr 716/35 sprzedawany jest udział 1/15 części w działce nr 716/38 stanowiącej

dojazd. W planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową w strefie zagrożenia

powodziowego A1 /symbol w planie M+ A1/.

Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Terminy przeprowadzenia przetargów:
I przetarg - 31.05.2017 r. ; II przetarg – 19.07.2017 r.
Rokowania odbędą się dnia 14 września 2017 roku o godz. 8 00
w sali nr 209 Urzędu Gminy Kłodzko, ul. Okrzei 8a.
Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy złożyć do dnia 11.09.2017 r. w sekretariacie Urzędu

Gminy w zamkniętej kopercie z napisem „rokowania – działka nr 716/35 w Ołdrzychowicach Kł."

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wniesienie zaliczki w wysokości 10 % ceny, wpłaconej w kasie Urzędu Gminy lub na konto

Urzędu Gminy Kłodzko nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko w terminie do dnia 11.09.2017 r. Zaliczka

wniesiona przez oferenta, który wygra rokowania zaliczona zostanie na poczet ceny kupna nieruchomości, a w przypadku uchylenia się

przez zwycięzcę rokowań od zawarcia umowy, wpłacona zaliczka przepada na rzecz sprzedającego. Zawiadomienie o terminie i miejscu

zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu miesiąca od daty rozstrzygnięcia rokowań.
Uczestnikom, którzy nie zwyciężyli w rokowaniach wpłacona zaliczka zostanie zwrócona najpóźniej na trzeci dzień po ich zamknięciu.
Wójt Gminy zastrzega, iż rokowania mogą być zamknięte bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię, nazwisko i adres oferenta,
2) datę sporządzenia zgłoszenia,
3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Informacje dot. w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pok. nr 412 tel. /74/ 6474140.

 
II przetarg na sprzedaż działki nr 27 w Jaszkowej Dolnej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
czwartek, 03 sierpnia 2017 06:14

Wójt Gminy Kłodzko ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 27 w Jaszkowej Dolnej

Jaszkowa Dolna dz. nr 27 o pow. 800 m2 KW Kłodzko SW1K / 00085263 / 9
obręb Jaszkowa Dolna

Nieruchomość niezabudowana w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenów rolnych. Dojazd drogą nieutwardzoną, teren z lekkim spadkiem w kierunku północnym, na działce znajdują się pojedyncze drzewa i krzewy. Brak uzbrojenia
W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość zlokalizowana jest w terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne zagrodowe.

Działka nr 27 /AM-1/ o pow. 0,08 ha
Księga wieczysta SW1K/00085263/9 wolna od obciążeń i zadłużeń
Cena wywoławcza: 16.000,- zł Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23 %
W planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne zagrodowe. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenów rolnych. Dojazd drogą nieutwardzoną, teren z lekkim spadkiem. Działkę porastają pojedyncze drzewa i krzewy. Brak uzbrojenia. Sprzedaż nieruchomości według danych zawartych w Rejestrze ewidencji gruntów i Księdze Wieczystej, bez okazania granic w terenie.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej. Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Przetarg odbędzie się dnia 06 września 2017 roku o godz. 10 00 w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko, najpóźniej do dnia 01 września 2017 roku. Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub telefonicznie, tel. (74) 647 41 40.

 
I przetarg na sprzedaż działki nr 913/58 w Stawrym Wielisłąwiu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
czwartek, 27 lipca 2017 10:20

Wójt Gminy Kłodzko ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Starym Wielisławiu, stanowiącej własność

Gminy Kłodzko

dz. nr 913/58 o pow. 1223 m2 KW SW1K/00087887/3
obręb Stary Wielisław
cena wywoławcza - 45.252,- zł /netto/
Do wylicytowanej ceny zostaniw doliczony podatek VAT 23 %

Nieruchomość niezabudowana, położona na początku wsi, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dojazd do nieruchomości w części drogą

asfaltową, w części gruntową a następnie wewnętrzną o nr 913/54. na działce występują pojedyncze drzewa i krzewy. Okoliczny teren wyposażony w

energię i wodociąg /wzdłuż głównej drogi przez wieś/. Wraz z działką nr 913/58 sprzedawany jest udział 1/10 części w działce nr 913/54

stanowiącej drogę wewnętrzną, nie podlegający licytacji.

Cena udziału 1/10 części w działce nr 913/54 wynosi brutto 6.089,73,-zł w tym podatek VAT 1.138,73,-zł W planie zagospodarowania

przestrzennego nieruchomość położona jest w terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

Nieruchomość położona na początku wsi, w pobliżu granicy miasta Kłodzka - Zagórze. Najbliższe otoczenie stanowi projektowana zabudowa

mieszkaniowa jednorodzinna, tereny rolne, las. Teren równy, nasłoneczniony, kształt regularny, zbliżony do prostokąta.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Przetarg odbędzie się dnia 30 sierpnia 2017 roku o godz. 10 15 w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr

konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko, najpóźniej do dnia 25 sierpnia 2017

roku.
Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3

dni od odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny

sprzedaży. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie

bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.

Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój

nr 412 lub telefonicznie, tel. (74)6474140

 
I przetarg na sprzedaż działki nr 913/57 w Starym Wielisławiu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
czwartek, 27 lipca 2017 10:03

Wójt Gminy Kłodzko ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Starym Wielisławiu, stanowiącej własność

Gminy Kłodzko

działka nr 913/57 o pow. 1234 m2 KW SW1K/00087887/3
obręb Stary Wielisław
cena wywoławcza - 45.652,- zł /netto/
Do wylicytowanej ceny zostaniw doliczony podatek VAT 23 %

Nieruchomość niezabudowana, położona na początku wsi, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dojazd do nieruchomości w części drogą

asfaltową, w części gruntową a następnie wewnętrzną o nr 913/54. na działce występują pojedyncze drzewa i krzewy. Okoliczny teren wyposażony w

energię i wodociąg /wzdłuż głównej drogi przez wieś/. Wraz z działką nr 913/57 sprzedawany jest udział 1/10 części w działce nr 913/54

stanowiącej drogę wewnętrzną, nie podlegający licytacji.

Cena udziału 1/10 części w działce nr 913/54 wynosi brutto 6.089,73,-zł w tym podatek VAT 1.138,73,-zł
W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

Nieruchomość położona na początku wsi, w pobliżu granicy miasta Kłodzka - Zagórze. Najbliższe otoczenie stanowi projektowana zabudowa

mieszkaniowa jednorodzinna, tereny rolne, las. Teren równy, nasłoneczniony, kształt regularny, zbliżony do prostokąta.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Przetarg odbędzie się dnia 30 sierpnia 2017 roku o godz. 10 00 w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr

konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko, najpóźniej do dnia 25 sierpnia 2017

roku.
Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3

dni od odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny

sprzedaży. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie

bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.

Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub telefonicznie, tel. (74) 6474140.

Poprawiony: czwartek, 27 lipca 2017 10:33
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 50

Zawartosc tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe FlashStara strona BIP

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

Szczegółowe informacje

 

 bip

Atrakcje Gminy Kłodzko

wirtualnyspacerJoomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com